O centrum

Integracyjne Centrum Leczenia Bólu (ICLB) zostało utworzone przez Europejsko-Azjatycką Fundację Edukacji Biznesowej. W ICLB mieszczą się gabinety fizjoterapii i masażu leczniczego.

Głównym celem ICLB jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej z zakresu fizjoterapii, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

Do zadań ICLB należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych oraz promocja zdrowia.

Świadczenia zdrowotne są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

Oferujemy konsultacje fizjoterapeutyczne, indywidualne sesje z wykorzystaniem technik terapii manualnej, różnego rodzaju masaże lecznicze oraz zabiegi fizykoterapeutyczne takie jak krioterapia, laseroterapia, światłolecznictwo, magnetoterapia, elektroterapia, sonoterapia czy fala uderzeniowa.