KINEZYTERAPIA KRAKÓW

Cennik Kinezyterapii

I wizyta: 30 min/60 min – 50 zł/90 zł

W przypadku wykupienia pakietu 10 zabiegów – 10 % taniej

Czym jest Kinezyterapia ?

Kinezyterapia jest jednym z działów fizjoterapii zajmującym się przede wszystkim leczeniem poprzez różne, wyspecjalizowane formy ruchu. Głównym celem zabiegów kinezyterapii jest zwiększenie możliwości funkcjonalnych pacjenta.

Największą zaletą tego typu terapii jest jej wszechstronność i holistyczne oddziaływanie na wszystkie układy. Poprzez układ ruchu możemy mobilizować działanie pozostałych układów np. układu krążenia, układu oddechowego czy też układu nerwowego.

Zabiegi kinezyterapii dzieli się na zabiegi miejscowe i ogólne. Ćwiczenia kinezyterapii miejscowej obejmują narząd objęty procesem patologicznym w sposób bezpośredni, w przeciwieństwie do zabiegów kinezyterapii ogólnej, które dotyczą wszystkich części ciała także tych niedotkniętych patologią.

Wśród oferowanych przez nas ćwiczeń kinezyterapii miejscowej można wymienić ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia z taśmami oraz ma piłce, poizometryczną relaksację mięśni.

Wskazania

  • zmniejszenie zakresu ruchomości w stawach,
  • spadek siły i masy mięśniowej,
  • ból w trakcie wykonywania ruchu w trakcie czynności dnia codziennego,
  • wady postawy, złamania kończyn, amputacje kończyn,
  • przed i po zabiegach kardiochirurgicznych.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania dotyczące określanego rodzaju ćwiczeń ustala fizjoterapeuta, oceniając aktualny stan zdrowia pacjenta, jego cele i możliwości.

Do najczęstszych przeciwwskazań zalicza się:

  • ostry stan zapalny,
  • ostry rzut chorób krążeniowo-oddechowych,
  • gorączkę,
  • ogólny zły stan zdrowia pacjenta.