PROGRAM "BĄDŹ FIT NA LATO"

PROGRAM "BĄDŹ FIT NA LATO"

Jak to jest zoorganizowane?

W ramach programu „Bądź fit na lato” zapraszamy trenerów personalnych na bezpłatne badanie z wykorzystaniem TMG połączone z analizą masy składu ciała. Naszą opieką zostaną objęte 3 grupy wiekowe: 21-25 lat (5 osób), 26-30 lat (5 osób) i 31-35lat (5 osób).

W ramach programu wykonywana jest analiza wybranej grupy mięśniowej i analiza dotycząca składu masy ciała. Za analizę dotyczącą mięśni odpowiada fizjoterapeuta, analiza dotycząca składu masy ciała wykonywana jest przez dietetyka. Badanie analizy składu masy ciała jest bardzo krótkie, natomiast badania tensomiografem jest bardziej czasochłonne i trwa kilkanaście minut. Oba badania są bardzo dobrym sposobem diagnostyki człowieka w zakresie jego fizyczności.

Najbardziej efektywnym sposobem monitorowania postępów treningowych i prewencji urazów jest regularne monitorowanie stanu narządu ruchu. Dlatego też pierwsze badanie, pomimo tego, że dostarcza bogatej wiedzy na ten temat, można uznać za wstęp do dłuższej współpracy. Regularnie prowadzone badania TMG pozwolą określić postępy treningowe, podjąć odpowiednie decyzje trenerskie i odnieść sukces…

W czasie trwania projektu klient poddawany jest cyklicznym badaniom (raz w miesiącu) w celu kompleksowej oceny narządu ruchu. Każdy uczestnik badany jest 3-krotnie. Czas na zgłoszenie swojego udziału do końca lipca 2021 roku.

Czym jest tensomiografia?

Tensomiografia (TMG) jest zaawansowaną metodą diagnostyczną pozwalająca na precyzyjną ocenę narządu ruchu. Metoda ta doskonale koresponduje ze światowym trendem medycyny opartej na faktach (EBM). Tensomiografia na świecie cieszy się dużym powodzeniem i jest wykorzystywana przez naukowców, fizjoterapeutów, trenerów przygotowania motorycznego i trenerów personalnych. Celem osób używających TMG w swojej pracy jest stworzenie swoim podopiecznym optymalnych warunków do osiągnięcia celów zarówno w sporcie jak i w rehabilitacji. W Polsce badanie to nadal jest usługą unikatową i dopiero zyskuje uznanie naukowców.

Przebieg badania

Badanie TMG jest krótkie i nie wymaga zaangażowania osoby badanej. Ponadto jest całkowicie bezbolesne i nie powoduje żadnych uszkodzeń tkanki mięśniowej ze względu na wykorzystanie znikomych dawek prądu elektrycznego (<12V). W praktyce oznacza to, że badanie może zostać wykonane u każdego niezależnie od wieku i stanu. Dlatego TMG nadaje się do monitorowania nawet najcięższych przypadków i to tuż po urazie bądź kontuzji.

Badanie rozpoczyna się od umieszczenia elektrod na ciele osoby badanej. Elektrody przekazują impuls elektryczny wytworzony przez elektrostymulator w celu wytworzenia skurczu mięśnia. Parametry uzyskanego skurczu są rejestrowane przez niezwykle wrażliwy na odkształcenie miernik optyczny.

W kolejnym kroku uzyskane w trakcie badanie informacje na temat stanu funkcjonalnego mięśnia są rejestrowane, przetwarzane na konkretne wartości liczbowe i porównywane z referencyjną bazą danych przez oprogramowanie TMG-S2. Na koniec generowany jest raport dotyczący aktualnego stanu funkcjonalnego pacjenta bądź zawodnika, który stanowi podstawę do podejmowania decyzji przez trenerów bądź fizjoterapeutów.

Dużym atutem TMG jest jego kompaktowość. Sprzęt niezbędny do wykonywania pomiarów ma niewielkie rozmiary i jest przenośny, co pozwala na wykonywanie badań praktycznie w dowolnym miejscu.

Korzyści z wykorzystania TMG

Analiza z wykorzystaniem tej technologii pozwala na określenie, grup mięśniowych wymagających poprawy ich parametrów (szybkości, siły, elastyczności) lub wymagających regeneracji i odroczenia decyzji o powrocie do czynności dnia codziennego lub aktywności sportowej. Zabezpiecza to zawodnika lub pacjenta przed kolejnymi kontuzjami i pozwala polepszyć ich wyniki w gabinecie fizjoterapeutycznym, na sali treningowej bądź na boisku. W przypadku sportów zespołowych trafne decyzje podejmowane na bazie TMG z pewnością przełożą się także na poziom całego zespołu.

Należy pamiętać, że tylko stałe monitorowanie parametrów mięśniowych pozwala reagować wcześnie, wprowadzać zmiany w planie rehabilitacji lub planie treningowym i efektywnie zarządzać ryzykiem dalszych, poważnych urazów.

TMG dostarcza raportów zawierających detaliczne dane, które mogą być wykorzystane do:

  • podjęcia przez trenera decyzji o powrocie zawodnika do sportu, zmianie planu treningowego,  zmianie składu drużyny,
  • zarządzania ryzykiem i prewencji urazów,
  • podjęcia przez fizjoterapeutów właściwych decyzji terapeutycznych dotyczących ich pacjentów bazujących na obiektywnych danych,
  • oceny własnych postępów w treningu,
  • analiz naukowych.

Ze względu na krótki czas trwania badania możliwa jest szybka analiza wszystkich grup mięśniowych osoby badanej, porównanie stron ciała oraz grup mięśni współpracujących. Po analizie istnieje możliwość wygenerowanie indywidualnego raportu i wręczenia go pacjentowi. Jest on cennym źródłem wiedzy na temat narządu ruchu pacjenta, dodatkowo może stanowić punkt odniesienia w przypadku ponownych badań w przyszłości. W przypadku sportowców raporty indywidualne mogą być zbierane i porównywane z poprzednimi wynikami jak i z innymi zawodnikami w celu wyboru optymalnego składu zespołu.

Wzór raportu indywidualnego i drużynowego

Więcej szczegółów…

TMG bada odkształcenie brzuśca mięśniowego powodowane pojedynczym impulsem elektrycznym dostarczanym do włókien mięśniowych, którego czas wynosi 0,2-0,5ms lub 1ms. Intensywność bodźca elektrycznego może być modulowana od 1 do 110mA. Skutkiem zastosowanego impulsu jest przemieszczenia mięśnia, które opisywane jest na wykresie za pomocą krzywej obrazującej wielkość przemieszczenia brzuśca w czasie. Uzyskana krzywa dostarcza informacji na temat:
– całkowitego przemieszczenia brzuśca (muscle displecement – Dm) mierzonego w milimetrach,
– czasu skurczu (contraction time – Tc), jest mierzony kiedy krzywa na wykresie wzrasta. Pomiar rozpoczyna się gdy Dm osiągnie 10% swej wartości i kończy się gdy osiągnie 90%. Jest mierzony w milisekundach.
– czasu opóźnienia reakcji na bodziec (deleay time – Td) jest mierzony kiedy krzywa na wykresie wzrasta. Pomiar rozpoczyna od momentu zaaplikowania impulsu i kończy się gdy Dm osiągnie 10% swej wartości.
– czasu utrzymania się skurczu (Sustain time – Ts) pomiar rozpoczyna się w momencie kiedy część wstępująca wykresu osiągnie 50% i kończy się kiedy część zstępująca również uzyska 50% wartości.
– połowiczy czas relaksacji (Half-time relaxation – Tr) pomiar wykonywany jest kiedy krzywa ma tendencję spadkową, rozpoczyna się w momencie kiedy wynosi ona 90% swej wartości i kończy się gdy krzywa opadnie do 50%.

Analiza dostępnych artykułów naukowych na temat TMG wskazuje, że wyniki badania TMG są badaniami wysoce wiarygodnymi. Współczynnik korelacji wewnątrzklasowej [ICC] dla Dm = 0.91-0.99, dla Ts = 0.80-0.96, Tc = 0.70-0.98, i ½ Tr = 0.77-0.93, Td = 0.60-0.98 niezależnie od badanego mięśnia. W Przypadku tego parametru im bardziej wynik zbliżony jest do wartości 1 tym lepiej.

Współpraca

Misją Integracyjnego Centrum Leczenia Bólu jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju nowoczesnych form diagnostyki i terapii narządu ruchu. Poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej z zakresu fizjoterapii oraz promocji zdrowego stylu życia zespół ICLB stara się dostarczyć swoim klientom usług najwyższej jakości bazujących na najnowszych rozwiązaniach technologicznych.

Poprzez stałą współpracę nasi klienci zyskują coś znacznie więcej niż tylko diagnostykę i terapię. Zyskują pewność i bezpieczeństwo, za którym stoi praktyka i technologia. Nasza oferta kierowana jest zarówno do zawodników indywidualnych, klubów sportowych, osób aktywnych sportowo bez względu na rodzaj aktywności i poziom zaawansowania, osób po rożnego typu urazach mające problemy z poruszaniem się bądź dolegliwości bólowe.

Poza instytucjami naukowymi z tensomiografii korzystają m.in.

– FC Manchester United,
– FIFA Medical Centre of Excellence,
– FC Barcelona,
– FC Real Madrid,
– National Olympic Committee of Lithuania,
– Maria Sharapova,
– US Military, USA
– British Athletics,
– Judo federation of Portugal,
– National Basketball Center.

Kontakt

Integracyjne Centrum Leczenia Bólu

Ul. Franciszka Bujaka 15, 30-611 Kraków

Kom: 500 839 119

e-mail: kontakt.tcm.iclb@gmail.com