PROGRAM "WIOSENNA ROZGRZEWKA"

PROGRAM "WIOSENNA ROZGRZEWKA"

Oferta

W ramach programu „Wiosenna rozgrzewka” zapraszamy osoby aktywnie uprawiające sport na bezpłatne badanie z wykorzystaniem TMG połączone z konsultacją dietetyczną. Naszą opieką zostaną objęte 3 grupy wiekowe 20-25 lat (5 osób), 40-45 lat (5 osób) i 60-65lat (5 osób).

W ramach projektu wykonywana jest analiza wybranej grupy mięśniowej i konsultacja dietetyczna zawierająca wywiad, analizę składu ciała i ogólne zalecenia dietetyczne. W czasie trwania promocji klient poddawany jest cyklicznym badaniom i konsultacjom (raz w miesiącu) w celu kompleksowej oceny narządu ruchu. Każdy uczestnik badany jest 3-krotnie. Czas na zgłoszenie swojego udziału w programie jest do końca czerwca 2021 roku.

Czym jest tensomiografia?

Tensomiografia (TMG) jest to zaawansowana metoda diagnostyczną pozwalająca na precyzyjną ocenę mięśni zawodnika. Tensomiografia na świecie cieszy się dużym powodzeniem i jest wykorzystywana przez naukowców, fizjoterapeutów i trenerów personalnych. Celem osób używających TMG w swojej pracy jest stworzenie swoim podopiecznym optymalnych warunków do osiągnięcia celów sportowych. W Polsce badanie to jest usługą unikatową i dopiero zyskuje uznanie naukowców.

Przebieg badania

Badanie TMG jest krótkie i nie wymaga zaangażowania osoby badanej. Czas potrzebny na zbadanie jednej osoby to około 20 minut. W trakcie badania testowane są grupy mięśniowe najistotniejsze w danej dyscyplinie sportu.

Badanie jest całkowicie bezbolesne i nie powoduje żadnych uszkodzeń tkanki mięśniowej. W trakcie badania wykorzystywane są minimalne impulsy elektryczne (<10V). W praktyce oznacza to, że badanie może zostać wykonane u każdego niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

TMG dostarcza raportów zawierających szczegółowe dane, które mogą być wykorzystane do:

  • podjęcia przez trenera decyzji o powrocie zawodnika do sportu, zmianie planu treningowego,  zmianie składu drużyny,
  • zarządzania ryzykiem i prewencji urazów,
  • oceny postępów w treningu,
  • analiz naukowych.

Raport po badaniu

W raporcie znajdują się m.in.:

– analiza poszczególnych grup mięśniowych,
– porównanie stron ciała oraz grup mięśni współpracujących,
– porównanie wyników poszczególnych członków drużyny.

Kontakt

Integracyjne Centrum Leczenia Bólu
Ul. Bujaka 15, 30-611 Kraków
Tel: 500 839 119
e-mail: kontakt.tcm.iclb@gmail.com
www.iclb.pl